Flattvannspadling har fokus på fart og trening i intervaller. Man lærer riktig teknikk og deltar i konkurranser. Flattvannspadling passer for ungdom og personer ønsker et felles treningsfelleskap. 

Konkurransene foregår på stillestående vann mest mulig skjermet for vind, enten innsjøer eller spesialanlegg. Distanser er 200 m, 500 m, 1000 m og 5000 m (i Norge 3000 m). 

Maratonpadling er konkurranser over lange distanser, normalt lengre enn 20 km, ofte er det lagt inn overbæringer, overbæringene er innlagte etapper hvor båten må bæres over land på visse strekninger.

 

 

Dere finner klubbhuset vårt her

 

  

  Grasrot Plakat Liggende m logo mindre

 

  facebook 70x70 firkant     Instagram firkant 70x70