Kajakkutleie

.

For å kunne leie kajakk må man være medlem av Søgne Kajakklubb.

Søgne Kajakkklubb har et bra utvalg i kajakker for utleie. Alle kan i utgangspunktet leie kajakk, men vi stiller som krav at du har Våttkort eller kan vise til god padleerfaring.

Ta kontakt:
Tlf. 412 09 246 

BETINGELSER:
• All utleie av kajakk skal godkjennes av Søgne Kajakklubb.
• Det forutsettes Våttkort NPF eller tilstrekkelig padleefaring ved leie av kajakk.
• Den som leier utstyret er inneforstått med innholdet i «SKK’s padlevettsregler» (les under)
• Utstyret må behandles med forsiktighet. Særlig senkekjøl, fotstøtter o.l er utsatt.
• Skade på utstyr skal meldes fra. Ved uforsiktig bruk kan SKK kreve erstatning
• Utstyret skal leveres til avtalt tid og rengjøres etter bruk.

.

PADLEVETTREGLER:
Her er 11 gode tips som bør være en rettesnor for alle som ferdes i kajakk.


1. Bruk padlevest. Vesten er en selvfølgelig del av bekledningen. Vesten skal være CE-godkjent.
2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett. Bruk farger som synes. Vær likevel oppmerksom og opptre defensivt. Det nytter lite å ha rett om du ikke blir sett. Gjør deg kjent med båttrafikken i området og unngå å padle i skipsleia. Leia skal krysses på tvers. Hold god avstand til store fartøy som f.eks ferger.
3. Vær bevisst egne ferdigheter. Du må selv vite hva akkurat du kan mestre. Si alltid i fra om du nærmer deg en grense.
4. Les værmeldingen. Respekter vær og farvann. Du er utsatt i en kajakk, og turen kan bli mer krevende enn forutsatt hvis det blåser opp. Kulde og motvind kan tappe krefter. Værmeldingen stemmer ikke alltid, men den er et godt utgangspunkt.
5. Kle deg etter vanntemperaturen. Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle med våte klær. Kle deg etter det.
6. Vær godt rustet, selv på korte turer. Ha alltid med redningsutstyr som pumpe og årepose. Ta med deg ekstra klær og mat i en vanntett pose. Resten avhenger av turen du skal på.
7. Informer andre om turplanene. Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå deres bekymring ved å holde deg til planen.
8. Vær sosial. Hold oversikt og pass på alle. Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekk regelmessig at alle er med. Se etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald.
9. Hjelp til med å holde gruppen samlet. Hold deg nær nok gruppen til å kunne kommunisere. Vær lojal mot turleder og utnevnte hjelpere.
10. Vær et forbilde. Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med regler om ikke gode forbilder viser hvordan de følges i praksis.
11. Padling i åpent farvann. Du må beherske trygg og effektiv kryssing av åpne strekninger og fjorder. Det kan være mye trafikk og disse kan holde god fart. Du må holde god avstand og aldri utfordre kryssing foran store fartøy. Kryss fjorder uten opphold og på tvers av leden. Gruppen skal være samlet.