Kajakkutleie

REGLER FOR LÅN OG LEIE AV KAJAKK

1. For å kunne låne og leie kajakk av SKK må man være medlem av Søgne Kajakklubb og inneha våtkort fra Norges Padleforbund (NPF)

2. Ved alder under 18 år må vedkommende ha erklæring fra  foreldre/foresatte om at han/hun kan padle på egenhånd og eget ansvar.

3. Det er kun tillatt å låne èn (1) kajakk pr. medlem inntil èn (1) dag (12 timer). «Lån» utover dette er leie. Se priser for leie

4. Låner og leier har ansvar for at kajakk og utstyr leveres tilbake i samme stand som ved uttak. Skader på utstyr skal meldes og føres i loggboka. Kajakker og utstyr SKAL rengjøres etter bruk og settes tilbake på opprinnelig plass. Leier kan bli ansvarliggjort for tap/skade av kajakk/utstyr.

5. Det er ikke lov til å legge inn reservasjon på mer enn en kajakk av gangen per medlem.

6. Klubbens egne aktiviteter har fortrinnsrett når det gjelder bruk av kajakker/utstyr.

7. Låner og leier må oppgi kajakknummer, navn, telefonnummer og tidspunkt for uttak og tilbakelevering (dato og klokkeslett). Dette føres i loggboka før turen starter. Tidspunkt for tilbakelevering føres etter endt bruk.

8. Den enkelte låner og leier er selv ansvarlig for egen og eventuelt andre brukers sikkerhet. Bruk av vest er påbudt, og følg vanlige sikkerhetsrutiner og klubbens padlevettsregler.

9. Ved underskrift i loggbok erklærer du samtidig at du har lest og forstått retningslinjene for lån og leie av kajakk/utstyr.

PRISER:

  • 1 dag: 200,- pr. kajakk
  • 1 helg: 500,- pr. kajakk (fredag – søndag)
  • 1 uke: 750,- pr. kajakk
  • Alle kajakker er merket med nr. og SKK

Betaling til kontonr. 3090 20 88349 umiddelbart etter innlevering (mrk. Kajakkleie)

Telefonkontakt

Terje Jahnsen: 412 09 246 | Jørn Erik Ødegård: 993 69 925

 

PADLEVETTREGLER:
Her er 11 gode tips som bør være en rettesnor for alle som ferdes i kajakk.


1. Bruk padlevest. Vesten er en selvfølgelig del av bekledningen. Vesten skal være CE-godkjent.
2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett. Bruk farger som synes. Vær likevel oppmerksom og opptre defensivt. Det nytter lite å ha rett om du ikke blir sett. Gjør deg kjent med båttrafikken i området og unngå å padle i skipsleia. Leia skal krysses på tvers. Hold god avstand til store fartøy som f.eks ferger.
3. Vær bevisst egne ferdigheter. Du må selv vite hva akkurat du kan mestre. Si alltid i fra om du nærmer deg en grense.
4. Les værmeldingen. Respekter vær og farvann. Du er utsatt i en kajakk, og turen kan bli mer krevende enn forutsatt hvis det blåser opp. Kulde og motvind kan tappe krefter. Værmeldingen stemmer ikke alltid, men den er et godt utgangspunkt.
5. Kle deg etter vanntemperaturen. Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle med våte klær. Kle deg etter det.
6. Vær godt rustet, selv på korte turer. Ha alltid med redningsutstyr som pumpe og årepose. Ta med deg ekstra klær og mat i en vanntett pose. Resten avhenger av turen du skal på.
7. Informer andre om turplanene. Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå deres bekymring ved å holde deg til planen.
8. Vær sosial. Hold oversikt og pass på alle. Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekk regelmessig at alle er med. Se etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald.
9. Hjelp til med å holde gruppen samlet. Hold deg nær nok gruppen til å kunne kommunisere. Vær lojal mot turleder og utnevnte hjelpere.
10. Vær et forbilde. Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med regler om ikke gode forbilder viser hvordan de følges i praksis.
11. Padling i åpent farvann. Du må beherske trygg og effektiv kryssing av åpne strekninger og fjorder. Det kan være mye trafikk og disse kan holde god fart. Du må holde god avstand og aldri utfordre kryssing foran store fartøy. Kryss fjorder uten opphold og på tvers av leden. Gruppen skal være samlet.